De voordelen van duurzame mobiliteit

2 min read

Dit artikel gaat over de voordelen van duurzame mobiliteit. Mobiliteit betekent letterlijk beweeglijkheid. Maar hier gaat om het gemak om je met gebruik van vervoermiddelen, privé en publieke, te verplaatsen. Files bijvoorbeeld bemoeilijken de mobiliteit. Onder duurzaamheid verstaan we het gebruik van geen of anders zo min mogelijk fossiele brandstoffen.

CO2-emissie

Momenteel wordt nog op grote schaal gebruikgemaakt van voertuigen met verbrandingsmotoren. Bij de verbranding van lpg, benzine en dieselolie in die motoren komt CO2 vrij. Veel CO2 in de atmosfeer heeft het broeikaseffect tot gevolg. Dat betekent globale opwarming en klimaatverandering. Daarom ziet de overheid de omvang van de verbranding van fossiele brandstoffen graag verminderen en het gebruik van elektrische voertuigen stimuleert.

Beschikbaarheid

We noemen de verbranding van fossiele brandstoffen niet duurzaam, omdat de voorraad niet onbeperkt is en we er op een gegeven daar moment doorheen zullen zijn. Energie die op een andere manier wordt opgewekt, duiden we aan met duurzaam. Bij vervoermiddelen betekent dat het gebruik van elektromotoren.

Twee vliegen in een klap

Met het toenemend gebruik van elektromotoren vangen we twee vliegen in een klap: de terugdringing van de CO2-emissie en de vertraging van de uitputting van de bronnen van fossiele brandstoffen.

Mobiliteit

De auto is niet meer weg te denken. De veelheid vormt een probleem voor de mobiliteit. We noemden al de files, maar we kunnen ook denken aan de vele parkeerplaatsen die nodig zijn. Daarom is beleid van de overheid er op gericht om het gebruik van het openbaar te stimuleren. Maar het blijkt nog altijd moeilijk om mensen van het vliegtuig in de trein te krijgen

Opwekking van elektrische energie

De duurzaamheid van de mobiliteit heeft naast het gebruik van elektromotoren ook alles te maken met de manier waarop elektrische energie wordt opgewekt. In Nederland gebeurt dat nog in zeer grote mate met fossiele brandstoffen. Aan dat laatste dient ook veel te gebeuren, anders was het een verplaatsing van het probleem, namelijk van de auto naar de energiecentrale.

Conclusie

Er moet nog veel gebeuren om te kunnen praten van mobiliteit die echt duurzaam is. Maar we zijn als ware op weg daar naar toe. De uiteindelijke voordelen zullen zijn een significante terugdringing van de CO2-emissie en het gebruik van fossiele brandstoffen waar het echt noodzakelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *