Jaar: 2020

1 min read

Na jarenlang in een appartement gewoond te hebben, was ik blij een woning te hebben gekocht met een tuin. Ik...